Studentengezondheidstest


De zelftest

De zelftest

Om snelle herkenning van gezondheidsklachten en studentenproblemen mogelijk te maken, hebben de Studentenartsen een zelftest ontwikkeld, waarmee de student problemen herkent, en mogelijke oplossingen aangereikt krijgt. Je krijgt door het invullen van een vragenlijst inzicht in hoe je scoort op een aantal indicatoren op het gebied van de gezondheid en verschillende aspecten van het studentenleven. Die scores worden vergeleken met die van studiegenoten die in eenzelfde studiefase zitten. Indien een bepaalde drempel in de score wordt overschreden krijg je symbolisch een rood stoplicht te zien: een signaal dat er aandacht gewenst is voor een bepaald punt.

 

Als de drempel niet is overschreden krijg je een groen stoplicht te zien. Een oranje stoplicht wordt gegeven als de grenswaarde niet overschreven wordt maar de score als het ware op de grens ligt. Dit stoplicht kan tot zelfreflectie uitnodigen. Je krijgt in ieder geval voor 4 onderwerpen stoplichten te zien:

 
1) gezondheid (algemeen, psychisch en lichamelijk)
2) leefstijl (inclusief tabaks- , alcohol en drugsgebruik)
3) kwaliteit van leven voor de student (het student zijn)
4) tevredenheid met studie-uitkomsten
 

Iedere deelnemer vult een heel scala aan vragen in. In de vragenlijst zit bovendien een tweede laag ingebouwd. Studenten die zich minder goed voelen of problemen aangeven, doorlopen ‘automatisch’ een aantal extra onderdelen met vragen. Hierbij komt onder andere aan de orde: “hoe ga je om met tegenvallers”.