Studentengezondheidstest


Over het onderzoek

Over het onderzoek

De studentengezondheidstest is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de Studentenartsen van de UvA. Hieruit blijkt dat klachten van studenten naast studie-gerelateerde problemen vaak samenhangen met problemen die typerend zijn voor het student zijn. Tot nu toe zijn deze aspecten van het studentenleven veelal onderbelicht gebleven en lag de focus vooral op studieproblemen.

 

De studententijd is een woelige periode en voor velen de overgang naar volwassenheid. Naast studieproblemen komen studenten mogelijk andere problemen tegen met hun familie, relaties, huisvesting- of financiën. Soms spelen er problemen met identiteit, zelfvertrouwen en ‘erbij’ willen horen, motivatieproblemen, omgaan met verleidingen als alcohol en drugs, combineren studie en werk, ontdekken seksualiteit, etcetera. Voorbeelden van moeilijke fases in een studentenleven zijn: je draai vinden als eerstejaars in een nieuwe omgeving of de afstudeerfase: afstudeerstress. Te vaak maken studenten geen gebruik van de aanwezige faciliteiten zoals studentenarts, studieadviseur en studentenpsycholoog of bepaalde coping strategieën, zoals hulp zoeken. De studentengezondheidstest is een aanzet hier verandering in te brengen door snelle herkenning van problemen mogelijk te maken en mogelijkheden voor verbetering van de situatie aan te reiken. De test is inmiddels aangepast aan de hand van de resultaten van de eerste versie van de vragenlijst die door een paar duizend studenten is ingevuld.

 

Ethische commissie

Het project Stoplichten is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Universiteit van Amsterdam. Om studenten uitgebreid te informeren over het project is een uitgebreide projectbrochure opgesteld.

 

Vertrouwelijkheid van onderzoeksgegevens

De gegevens die dit onderzoek oplevert zullen worden gebruikt om de Studentengezondheidstest te verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal alleen gebruik gemaakt worden van geanonimiseerde gegevens. De anonimiteit van personen blijft te allen tijde gewaarborgd. Opleidingen ontvangen alleen terugkoppeling op groepsniveau (bijvoorbeeld over verschillen in ervaren gezondheid tussen bachelors en masters). Alleen bij toestemming van de desbetreffende student kan een persoon in de tijd gevolgd worden, en mag deze student actief worden benaderd voor deelname in de toekomst aan de hand van het door de student verstrekte emailadres.Als een student de Studentengezondheidstest tussentijds wil staken kan dat altijd, zonder opgaaf van redenen. Tevens kan een student tot 24 uur na het invullen van de test, alsnog zijn/haar toestemming om gebruik te maken van de gegevens intrekken. De gegevens worden dan verwijderd uit onze bestanden en vernietigd.

 

Onderzoeksprocedure

Voordat studenten beginnen met invullen geven zij eerst informed consent: ze geven aan dat ze voldoende op de hoogte zijn van het doel van het project, hun rol daarin en de vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld toestemming te verlenen zich na een half jaar weer te laten benaderen door de Studentengezondheidstest. De opbrengst voor de student bestaat uit de op de persoon toegesneden feedback die gedownload dan wel uitgeprint kan worden. Na het doorlopen van de op de student toegesneden feedback worden de studenten nog eenmaal benaderd via het door hen opgegeven emailadres met een paar korte vragen of de feedback die zij hebben ontvangen effectief was voor de herkenning van gezondheidsklachten en studenten aanverwante problematiek, intentievorming m.b.t. gedragsverandering (o.a. leefstijl) en daadwerkelijke gedragsverandering.Omdat dit onderzoek geen risico’s voor de gezondheid of veiligheid met zich mee brengt, is er geen speciale verzekering afgesloten.