Studentengezondheidstest


Projectbeschrijving

Waarom deze studentengezondheidstest?

Uit onderzoek blijkt dat studenten vaker gezondheidsklachten hebben dan hun leeftijdsgenoten die niet studeren. Dat blijkt zowel in Nederland als in het buitenland het geval te zijn. De klachten hebben betrekking op de lichamelijke of mentale gezondheid en hangen samen met de beleving van de student. Zo melden studenten die hun studie-situatie negatiever beleven, als je ernaar vraagt meer klachten. Veel studenten zoeken geen hulp of pas in een laat stadium, met onnodige verergering van klachten en studievertraging van dien. Daarom besloten de Studentenartsen om een zelftest te ontwikkelen die studenten helpt snel problemen te herkennen, en tips, advies en medische informatie op maat te bieden om ze op te lossen.

Over het onderzoek

De studentengezondheidstest is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de Studentenartsen van de UvA. Hieruit blijkt dat klachten van studenten naast studie-gerelateerde problemen vaak samenhangen met problemen die typerend zijn voor het student zijn. Tot nu toe zijn deze aspecten van het studentenleven veelal onderbelicht gebleven en lag de focus vooral op studieproblemen.

De zelftest

Om snelle herkenning van gezondheidsklachten en studentenproblemen mogelijk te maken, hebben de Studentenartsen een zelftest ontwikkeld, waarmee de student problemen herkent, en mogelijke oplossingen aangereikt krijgt. Je krijgt door het invullen van een vragenlijst inzicht in hoe je scoort op een aantal indicatoren op het gebied van de gezondheid en verschillende aspecten van het studentenleven. Die scores worden vergeleken met die van studiegenoten die in eenzelfde studiefase zitten. Indien een bepaalde drempel in de score wordt overschreden krijg je symbolisch een rood stoplicht te zien: een signaal dat er aandacht gewenst is voor een bepaald punt.

Over de onderzoekers

Claudia M. van der Heijde (1967) is senior onderzoeker en sinds 2009 verbonden aan de sectie Onderzoek, Ontwikkeling en Preventie van het Bureau Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam.

 

Peter Vonk (1956) is huisarts, directeur van Bureau Studentenartsen, en coördinator van de sectie Onderzoek, Ontwikkeling en Preventie.

 

Frans J. Meijman (1950) is als senior-onderzoeker Student en Gezondheid verbonden aan Bureau Studentenartsen en als hoofddocent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VU medisch centrum.