Studentengezondheidstest


Over de onderzoekers

Over de onderzoekers

 

Claudia M. van der Heijde (1967) is senior onderzoeker en sinds 2009 verbonden aan de Sectie Onderzoek, Ontwikkeling en Preventie van de Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam. Zij is de projectleider van het onderzoeksproject Stoplichten. In samenwerking met Peter Vonk en Frans Meijman ontwikkelde zij het instrument voor Stoplichten, de herkenning van gezondheidsklachten en studentenproblematiek, inclusief feedback tool. Zij is expert instrumentontwikkeling. Daarnaast publiceerde zij in diverse nationale en internationale tijdschriften. Hiernaast houdt zij zich bezig met onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en human resource management. Eerder ontwikkelde zij een instrument om employability en loopbaansucces te meten bij werknemers en deed zij onderzoek naar verschillende manieren voor werkgevers om dit te stimuleren.

 

Peter Vonk (1956) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1984 trad hij als studentenarts in dienst bij de Universiteit van Amsterdam. Tevens vestigde hij zich als huisarts in Amsterdam in de groepspraktijk Huisartsen Oude Turfmarkt. Sedert 1997 is hij tevens hoofd van de eenheid Studentengezondheidszorg van de Universiteit van Amsterdam. Binnen deze eenheid is sinds een aantal jaren de Sectie Ontwikkeling, Onderzoek en Preventie actief waarin onder andere onderzoek gedaan wordt naar de gezondheidsbeleving en - beïnvloeding van studenten. Sinds 2006 is hij huisartsopleider bij de opleiding huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

 

Frans J. Meijman (1950) was 27 jaar werkzaam als huisarts. Binnen de Universiteit van Amsterdam was hij tevens studentenarts. Hij is daar nog steeds senior-onderzoeker Student en Gezondheid. Voorheen was hij 15 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift Huisarts en Wetenschap. Van 1999 tot 2010 was hij hoogleraar bij de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum. Momenteel is hij universitair hoofddocent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het VUmc. Hij richt zich vooral op de uitwisseling van medische informatie in de publieke sfeer. Hij was mede-samensteller van Water! als medicijn (2007) en was hoofdredacteur van Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van wetenschaps- en techniekcommunicatie (2007) en van het Winkler Prins Medisch Handboek (2007). Samen met Stephen Snelders schreef hij De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe (2009). Met Nick Verouden en Peter Vonk schreef hij Studenten en stille pijn (2010).